Weinig bekende feiten over slotenmaker gent.

NB een paarden beschikken over uitgemunt op die lange weg, weinige zullen in staat geweest zijn het uit te voeren, en darom is dese route geen voorschrift een gehuurd of voermans rijdtuig.

Uit ons stroom aangaande gelekte onthullingen in een media ontstaat nu een sterke indruk, dat dit Rob Scholte Museum ongewild en zeer onterecht een speelbal kan zijn geworden betreffende de ambities en machtspolitiek betreffende een verantwoordelijke wethouders, die bovendien hun pijlen ook in persoonlijke zin richten op een schilder zelf, Rob Scholte, en in een social media zelfs misplaatste grappen maken over diens invaliditeit.

Dit zilveren inktstel is een geweldige uitbreiding op de collectie Harlinger zilver en geeft ons echt beeld betreffende dit hoge niveau met een Harlinger zilversmeedkunst.

In een zomertijd betreffende 1846 verscheen tot vertedering betreffende al die aanwezigen een toen vierjarige Britse kroonprins Albert Edward (later Edward VII) met boord over het koninklijk jacht Victoria and Albert in ons kostuumpje het algemeen beschouwd wordt ingeval dit prototype betreffende dit klassieke matrozenpakje betreffende blauwe schouderkraag met witte biezen. Destijds later tevens de twee zonen met Albert Edward omstreeks 1870 in matrozenpakjes werden gekleed, nam een populariteit betreffende deze kindermode in Engeland sterk toe. In gelijke tijd werd dit klassieke matrozenpakje in Duitsland geïntroduceerd: een Britse koningin Victoria gaf haar Duitse kleinzoon Wilhelm (later keizer Wilhelm II) een matrozenpakje. In de laatste jaren van de negentiende eeuw raakte dit matrozenpakje betreffende de schouderkraag verder elders in Europa in een mode, omdat de meeste Europese vorstenhuizen met de nieuwe kindermode meededen. Omstreeks 1880 was een blauw ofwel witte matrozendracht (matrozenblouse of geplisseerde matrozenjurk) voor meisjes overal gangbaar. Het matrozenpak vanwege jongens en meisjes verloor pas na de jaren ’40 aangaande een 20e eeuw zijn populariteit, behalve in Japan waar het alsnog almaar indien schooluniform wordt gedragen.

Na dit vlakken begint dit uitzoeken en desgewenst met mekaar passen betreffende de fragmenten. Vervolgens kan verder de strekking betreffende een documenten lekkerder onderzocht worden. Hierbij alvast de voorlopige resultaten over dit onderzoek (stand over zaken 10 maart 2011).

In yder zakje voorsien aangaande ons lang Touw teneinde toe te struipen: Orange schillen vier pond, dezelve zijn Alicantse port a portse ofwel Livorneese een 1e zoort, bestaan de beste en beschikken over t minste wit met een schil. Nagelhout, ofwel Lignum Exocophelly ses lood, gelijkt caneel koomt uit de West indischen en Croonen ofwel Fardeeltjes over in een 20 [pond], moet in een Vysel gekneusd geraken. Staartpeper ofwel Cubeba drie lood, dien ook in den vysel gebroken geraken. Deeze drie dingen melden de lieffelijke lucht, in een voorloop, en nemen de kwaade moutreuk weg. Voorts word alsnog teneinde een Stucken Jenever op te vervaardigen, om ze klaar te krijgen, na het daar een vereyschte quantiteit betreffende het hiervoorgaande aftreksel t geen men zakmat noemt op yder stuk wat gedaan. Gebrande aluin, of Alumeor 11 steenen ’t geen betreffende water opgevuld krachtig drinkwater wel word doorgeslagen. Zoo heeft dit werkje voortgeduurd, en kan zijn uitgeoeffend geworden tot het Toussaint met bestaan Fabryk in verval reek.”

Vermoedelijk ten gevolge betreffende een droge opwindende zomertijd met 1779 woedde daar in een maanden augustus-oktober 1779 in Harlingen Slotenmaker antwerpen ons epidemie aangaande dysenterie, een Rode Loop, bijvoorbeeld welke destijds werden genoemd. Vele lieden hadden onzuiver drinkwater buiten de plaats gehaald, uit koedobben, stilstaand drinkwater, en sloten en het al vervolgens ook niet gefilterd en gebruikt wegens drank en spijs. Ook Jan een Reus werden enige dagen via koorts geveld en kon toen zijn patiënten niet bezoeken. Omdat deze zeker een maatschappij tot nut wilde zijn (zoals deze alleen schrijft), ontwierp deze in de dagen het deze vrij over koorts was, enig verhalen waarin hij de oorzaken aangaande een besmetting betreffende een Rooie Loop beschreef en op welke manier men zichzelf daar tegen kon behoeden. Hij voltooide zijn geschrift op 4 november 1779.[25] Interessant zijn bestaan waarnemingen daar waar een plaag dit eerst in Harlingen begon. Bovendien legde hij een verband tussen een ziekte en het toepassing betreffende onzuiver water. Daarmee was hij bestaan tijd ver vooruit: pas in 1834 werd er, bij ons cholera-plaag, wegens dit aanvankelijk verband gelegd tussen de ziekte en een vervuilde waterpomp en alsnog veel later, in 1884, ontdekte Robert Koch de cholera-bacil. De Rode Loop woedde in het ontstaan het sterkst bij de Kerkpoort, een buurt waar velen onzuiver drinkwater hadden gebruikt, achter een Andere Kerk, in een Hofstraat, een Wasbleek en daaromtrent, en immers bij arme lieden die mineraalwater hadden gehaald behalve een Kerkpoort uit koedobben, stilstaand drinkwater en sloten, en bezit zich bezit zichzelf toentertijd verspreid. Ofwel het kwam dat de omvangrijke droogte en de daaropvolgende hitte de zweetgaten te heel wat geopend had, en overmatige lieden zichzelf overdag en ’s nachts van kleding "en deksel" hadden ontdaan, zodat de uitwasemende vochten binnenbleven en scherp werden en zich tot de darmen begaven, ofwel het zulks door ons scherpe gal of verschillende ontaarde stof is veroorzaakt, kon Jan de Reus niet peilen, het liet hij liever met de geleerden over.

Het papier kan zijn in stukken gescheurd en opgerold, waarna het in gaten achter plafondbalken kan zijn gestopt. Achteraf kwam daar een laag pleisterwerk en witte (nu vergeelde) verflak overheen. Foto 3 maart 2011.

(Zedekundige verhandeling ter oplossing over het voorstel een natuur en een oorzaken des bygeloofs te onderzoeken) werden in 1796 gepubliceerd.

Eiser eist het deze dit wederom afbreekt en de dijk weer in een oude staat terugbrengt, en dat deze veroordeeld zal geraken tot ons boete betreffende 100g.

kennis met mijn gegeven seer slegt betreffende de brenger wanneer welke ontfangen heeft alsoo een saak hoopt klaar kun loopen. Zenden UE betreffende een boven genoemde van mijn schip

Kan zijn de deur dichtgevallen, bent u uw sleutels verloren, bent u dan ook beroofd, kan zijn de sleutel afgebroken in slot ofwel wilt u dan ook uw slot om ons verschillende reden laten vernieuwen? Bel vervolgens met een slotenmaker betreffende Amsterdam Een Sleutelkluis op 020-6761016.

Op een achtergrond voorbij komt men een dienstbode met een dienblad met twee kopjes. Dit kan zijn helaas niet bekend wie de afgebeelde familie kan zijn.

Dit huis is gehuurd via koopman Hornstra en echtgenote. Het havenistengeld ter hoogte met 13 gulden moet betaald worden door een kopers. Daar is 720 goudguldens provisioneel geboden door koopman Jilles Martens (Mesdagh?). 'Iemand die er gadinge aan bezit om verhoginge te verrichten, kome op de resp[ective] zitdagen voor de brandende keerse en t ligten des zegels, herhaaldelijk op een uir na noen op de Vroedschapskamer dezer Stede [...]'

5 eenvoudige uitspraken over slotenmaker Merksplas Uitgelegd

.. aangaande inbraakschade, en oude sloten laten vervangen wegens andere sloten. Slotenmaker groningen kan het een scherp tarief vanwege u regelen.levering en filmmontage met alle typen sloten: bijzetsloten,…

We werken betreffende ons netwerk over professionals over heel Nederland. Het betekent dat wij al onze klanten mogen garanderen het daar altijd een slotenmaker voor hun in de nabijheid werkend is zodra ze daar één nodig beschikken over. Raakt u dit slachtoffer geworden met een inbraak, en wilt u graat het de inbraakschade hersteld is?

Wederom 6 huizen verder stond een brouwerij ‘lnden Baers’, welke destijds op benaming met de erfge­namen aangaande Jacob Ewoutsz, ‘overleden Burgemeester’, werd geadministreerd; zij werkte betreffende twee ketels en twee eesten.

Als u uw sleutel raakt kwijtgeraakt ofwel wanneer de sleutel alsnog op de keukentafel ligt: onze slotenmakers in Breda openen uw sloten snel, efficiënt en zonder schade.

Ten zuiden daarvan werd voor tien ‘haertsteeden’ aangeslagen: ‘Adriaen den Dorst Indt Vlyes’. Hij dreef een herberg, welke met een historie met Delft zodra 't ware kan zijn samengevlochten. Het gold verder sinds zij in ons ‘sociëteit’ werden herschapen.

Het is vrij gebruikelijk dat na verloop met tijd een slot verzakt of verslijt. Het kan ertoe bijdragen dat dit op ons gegeven ogenblik bijna onmogelijk wordt teneinde een sleutel in dit slot te draaien. In dat geval is het af en toe noodzakelijk teneinde dit (cilinder)slot open te breken.

Eén aangaande de klussen die traditioneel is voorbehouden met ons sleutelspecialist is dit bijmaken van sleutels. Dit is vanwege een meeste sleutels nauwelijks enig probleem. Toch zijn er ook sleutels die ook niet eenvoudigweg mogen geraken gedupliceerd.

In gelijke straat woonden tussen verschillende ons bilder, een tamborijn en ons hopbeschoeijer, waarvan een eerstgenoemde molenstenen scherpte, een andere, zodra het pas gaf, de trommel roerde en de laatste was aangewezen om van ons lading hop de hoeveelheid te begroten, het beschot aan te melden, alvorens die verkocht werden.

Zo mogen de experts uit Assendelft u bij overige betreffende dienst zijn voor inbraakpreventie, het aanbrengen betreffende extra hang- en sluitwerk of het verwisselen met een cilinderslot. Bent u dan ook benieuwd naar de services betreffende de slotenservice? Hebt u een vraag aan werking over veiligheidssloten? Ofwel wilt u begrijpen die prijzen we rekenen? Aarzel vervolgens ook niet teneinde het contactformulier in te vullen, ofwel bel naar telefoonnummer 088 444 7660. Wij zijn u betreffende alle plezier van dienst!

Uiteindelijk laat ik hier enige opschriften met gevelstenen en uithangborden volgen welke met een huizen te ontdekken waren. Zij hadden een functie teneinde iemands woonhuis te kunnen aanduiden in de tijd waarin een deel aangaande de bevolking nog niet kon lezen.

Kijk in jouw sleutelkastje of daar zeker ook niet ons reservesleutel kan zijn. En in slotenmaker Kapellen ieder geval kan zijn het aanleiding om met ALLE sleutels in huis, voor zover al niet aanwezig, een reservesleutel te bestellen en daar ons etiketje met hangen. Teneinde deze pech te vermijden.

Je baalde ontzettend destijds ik mijn sleutel verloor. Door een service betreffende Topslotenmaker had ik in ons mum aangaande tijd vanwege weinig bedrag mijn sloten verwisselen! Ontzettend bedankt!

Op een noordwesthoek over een Markt woonde aanvankelijk een ‘cruyckebacker’, waarvoor het ‘forneis’ moest dienen. Dat fornuis verdween desalniettemin destijds bestaan opvolger, een glazenmaker, het woonhuis betrok.

.. inclusief sluitkommen voorzien met het skg 3 sterren® keurmerk en politiekeurmerk "betrouwbaar wonen". Frezen van de driepuntssluiting. Wegens het frezen aangaande een uitsparingen vanwege een driepuntsluiting…

Beste slotenmaker van Gent Dingen om te weten voordat u koopt
Wist je dat wij speciaal voor jou een Nemef ENTR helpdesk beschikken over welke 24/7 bereikbaar is? Hier kun je terug voor alang jouw vragen en (technische) ondersteuning. Vergeet vooraf ook niet jouw ENTR te registreren. Bekijk snel verdere!

Voor herhaaldelijke vertragingen of indien u met een pass reisde bij een eenmalige vertraging moet u de aanvraag schriftelijk indienen. U moet een biljet(ten) dan meesturen.

14 Rozet Een cilinder mag dit best beschermd geraken door ons veiligheidsrozet/beveiligd bouwbeslag. Zorg dat een cilinder niet meer dan 2 mm uitsteekt. Een cilinder die uitsteekt kan gemakkelijk gemanipuleerd worden langs de buitenzijde.

Een overige hogesnelheidslijn waar verder binnenlandse treinen over autorijden in België kan zijn de lijn naar de Nederlandse grens.

Voor die bedrijven mag jouw zodra doe-het-zelver altijd terug? Hieronder hebben we een lijst aangaande betrouwbare en uitstekende winkels en ondernemers uitgekozen waar jij wat aan hebt!

Het deurbeslag betreffende kerntrekbeveiliging voldoen juiste Politie Keurmerk Veilig Wonen en biedt u dan ook ook niet alleen een goede protectie anti inbraak, maar kan.

Indien u bent buitengesloten of de sleutel is afgebroken in het sleutelgat, dan is daar in 20 minuten een slotenmaker voor uw aanwezig in Terneuzen voor het openen aangaande uw deur. Zo gewenst mag uw slot direct geraken voorzien van anti-inbraaksloten.

en de bestaande bitumen dak zal dus gedeeltelijk ofwel helemaal vervangen horen te worden. Voorheen aangevraagde offertes bij dakdekkers voor vloeibare dakbedekking

2 Technieken voor het openbreken van deuren : enige vaststellingen Een meeste inbrekers doen zoals iedereen: ze aankomen in via een deur! Ze kunnen s nachts, s avonds en ook op klaarlichte dag aan het werk. Ze produceren toepassing over de langdurige afwezigheid (vakantietrip, ) maar ook betreffende de heerlijke afwezigheid (bioscoop of aankopen voor een winkel!

Wij bestaan open. Maar wij kunnen u website momenteel het snelst opweg helpen mits u uw aanvraag stuurt via de knop ‘Mail direct’.

Indien moet u uw bitumen dakbedekking vernieuwen En die soorten dakbedekking zijn er Bekijk verdere aan het vernieuwen van een dakbedekking aangaande je. Waarop baseer je dat dit dak vernieuwen zou dienen te geraken.

ENTRANCE SERVICES ENTRANCE SERVICES We bestaan ons dienstenbedrijf specialistisch in een herstelling, dit onderhoud en een installatie over infrastructuren voor de toegang tot een bouwwerken.

Cookies bestaan korte tekstbestanden welke op ons pc, tablet ofwel mobiele smartphone worden aangebracht zodra je een website opent. Ze bestaan bedoeld om bijvoorbeeld jouw interesses te delen via social media en afbeeldingen uit onze collectie te tonen die voor je behoren.

Vraag de familie, vriendinnen ofwel buren om de postbus geregeld leeg te maken. Laat dit gras maaien Geef jouw woonhuis een bewoonde indruk Laat geen briefjes voor op de deur

Een eenvoudige sleutel voor slotenmaker Lanaken onthuld

(Blijkens het haardstedenregister bezat deze in 1600 meerdere huizen.) Van zijn pappa Jan Michielsz, zilversmid, zal deze vermoedelijk dit woonhuis geërfd hebben aan een zuidzijde aangaande de Markt, waarin hij geboren werden. Uit een aantekening in dit 4e Lopende Memoriael, zou men, zo het ook niet betreffende elders weet bleek, mogen besluiten, dat hij met bestaan penseel in 1614 bereids prima zaken had geschapen. De bedoelde aantekening luidt wanneer volgt: “

Een pedellen met de universiteiten zijn het laatste overblijfsel aangaande het deftig officie. Die titularissen hadden de taak de burgemeesters te vergezellen en achtbaarheid voor te zetten, overal daar waar die zichzelf ambtshalve in 't openbaar vertoonden.

Op de hoek over een Burgwal met de Jacob Gerritszstraat was de thuis aangaande Robbrecht Symensz met Nijl, welke over bestaan ambacht was ‘pelletier’ ofwel ‘peltenier’ - in het frans pelletier - dus pelsmaker of bontwerker. Men weet dat geleerden, ook indien kooplui, overheidspersonen, zo echt zodra edellieden, ook niet louter op straat, maar ook in huis en in de vergaderzaal, betreffende bont ‘gevoederde’ opperkleren droegen.

Ons tenor ofwel bas had destijds nog niet zodra momenteel een goudmijn in zijn keel, alang kon hij daar op burgerbrui­loften en dergelijk feestelijkheden wel ons ons drinkpenning mee verdienen. En daar opera's en concerten in 1600 nog verre te zoeken waren, was ons vocalist alang best content zo hij via zijn vrolijk en luidklinkend lied op deze plaats en daar tot vermeerdering der vreugde en ge­zelligheid ons buitenkansje beschikken over kon boven een verdiensten met zijn hoofdbedrijf.

Kunst ademt de geest over de tijd. Daaraan kunnen verder gemeentebestuurders niks met- ofwel afdoen. Wat ons geweldige kans vanwege een Gemeente Den Helder dit initiatief van onze Helderse eigentijdse kunstenaar verder landelijk op de kaart te zetten en aldus mee te werken aan het afbouwen betreffende het vooroordeel aan Den Helder. Rob Scholte, ga zo via man!

Een huisvrouw betreffende Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak verder aan de noordzijde met het Marktveld gevestigd was, gaf met, het hun thuis vier haardsteden bevatte. Bruyn was de zoon aangaande Harman Schinkel, die in 1568 alhier ingeval ons slachtoffer met religiehaat met den zwaarde was geëxecuteerd (wegens dit drukken over ketterse geschriften - zie Jaarboekje over Delft 1866).

Een westzijde aangaande het Vrouwjuttenland was betreffende lieden betreffende allerlei bedrijf bevolkt, waaronder een Lambrecht Cornelissen. Hij oefende het moeilijke ambacht uit betreffende ‘antycksnijder’, het zichzelf grotendeels openbaarde in het snijden aangaande beelden en figuren in hout, op zijn ‘antijcks’, dat wensen zijn zeggen naar het montuur ofwel ontwerp der Ouden, wier werk en kunst men poogde na te streven.

Tussen bovengenoemde brouwerijen is er ons, welke met ettelijke andere tussen 1600 en 1640 werden uitgebroken, doch wier gevel tot op een huidige dag terecht bewondering wekt met al die bouwkundigen en liefheb­bers met schone overblijfselen uit vorige eeuwen.

‘Int Blauwe Truweel’ had ons metselaar, die door een sprekend uithangteken zijn evenement aankondigde, bestaan zetel opgeslagen.

Aan het Bagijnhof genaderd ogen wij ons ogenblik stil wegens een poort welke er een toegang toe geeft. Jammer, het de allemaal vernielende website kracht met een tijd en een werking betreffende wederom en bries gedurende enig eeuwen hoofdhaar zo deerlijk hebben geteisterd. Verdere dan 200 (

van der Burch oefenden ook hun nering aan het Oude Delft uit. Een laatste was brouwer ‘Inde Chimbel’ of ‘Ros-bel’ (een kleine schel of bel bijvoorbeeld daar onder andere aan een narren- ofwel arrentuig wordt tot uw beschikking).

Dit komt mij vanwege, het Van Westrheene juist heeft geredeneerd en dat dit woonhuis, destijds dit derde betreffende de Pepersteeg af gerekend en gelegen met een oostzijde over dit Oude Delft zuidwaarts, via de schilder-brouwer tijdens bestaan verblijf hier ter stede gaat bestaan bewoond.

Ieder, die via geboorte, maatschappelijke rang en stand, ambtsbetrekking ofwel rijkdom boven de laagste klasse zijner medeburgers uitstak, vond er behagen in ofwel meende vanwege de eer aangaande het volk, waartoe deze trots behoorde, verplicht te zijn een kunst in hare menigvuldige uitingen te beschermen en zodoende tot hare beoefening te prikkelen.

Het noordelijke stuk aangaande een oostzijde met de Voorstraat –oudtijds ‘een Nieuwe Delft’ geheten -viel bij dit iemand anders stadskwartier

Alles over slotenmaker Etterbeek

Op onze verdere wandeling aan een Oude Langendijk treft ons oog ons ledig staande brouwerij, welke weleer werden gedreven via destijds zaligen Joost Gerritsz met Ylen; een met een heleboel, welke sedert 1600 werden verlaten of uitgebroken, waarover Bleyswijck schrijft.

Een levendige descriptie over zo’n middeleeuwse stoof op dit eind aangaande een 15e eeuw mag men ontdekken in een roman met Reade, vertaald door Met der Noorda onder de titel ‘Een Jonkman betreffende Gouda’.

Mr. Willem betreffende der Verdere, ‘doctor inde medi­cinen’ volgde en had ten westen tot naastwonende een ‘glaesmaecker’ wiens woonhuis ‘Inde Blauwe Ruyt’ heette. Nog ons kleermaker, voorts een ‘schrienwercker’ ons slotenmaker, de weduwe van een lijndraaier, en een Kerkstraat is ten einde.

Met een noordzijde der Choorstraat  - in de wandeling Koestraat geheten (In Leiden verbasterde men de Choorstraat tot ‘Kortstraat’) – ontdekken wij nog een bekend graveur of ‘plaetsnijder’ bijvoorbeeld de oud-Hollandse benaming luidt. Ons betreffende bestaan bekendste werken kan zijn een ‘Ware afbeeldinghe betreffende Delflandt’, welke in 1611 door hem werd ‘ghemeten, ghecarteert ende int licht ghebracht.

alsnog iedere keer in zwang is, enigszins ingeval een oud-Hollandse benamingen der maten en gewichten, drukte dit hiërarchische denkbeeld duidelijk uit. Edoch, weet het antieke kan zijn ander geworden en wegens alles wil je ook een schijn van ons ‘lover met 't verleden’ in alle opzichten te wezen, zoveel mogelijk te vermijden.

Voorts ons woonhuis betreffende de benaming ‘Inde Kolff’, dat een bewoner met het gilde met St. Nicolaas had gehuurd. (Dit huis daar waar sinds 1641 twee gekruisde kolven prijken, werden in 1882 bewoond door stoffeerder Forma.) In dit Coomanskolf ofwel het Keysers Hof kwamen de broeders van dit St. Nicolaas- ofwel koopmansgilde 's avonds bijeen teneinde aan een belangen met het koopmanschap met gedachten te wisselen en ‘in minne versaemt’ onder een kanne oud-Delfs te ‘colfferen’.

Welke laatste werden ons beroemd plaatsnijder ofwel graveur die betreffende bestaan ‘uytsteeckent en konstigh graeffyser’ ettelijke ‘treflijcke wercken’ in koper sneed naar portretten betreffende ‘vermaerde personen’ die zijn schoonvader meestal voorheen geschilderd had.

Johannes tot patroon verkozen werden “ingeval een speciale bruid der maagden zijnde”. In dit jaar 1379 werden de grote poort aan 't Antieke Delft gemaakt en allemaal betreffende muren afgesloten.

Aan de westzijde der Turfmarkt, op de zuidoosthoek van een Molsteeg, stond het huis ‘Inde Moll’ genaamd, dat toen door een lakenkoper werden bewoond en zes haardsteden bevatte.

‘T Logement betreffende sijne Genaede over Hohenloo’, waarin thans het Hoogheemraad¬schap over Delfland kan zijn gevestigd, werden ook niet in een belasting aangeslagen, om een eenvoudige reden dat met gezegd ‘furstelijck personaedgen’ vrijdom daarvan was toegekend.

Antwoorden Heden dit Rob Scholte museum bezocht. Heb daar genoten met ons speciale en bijzonder gevarieerde kunstcollectie, getoond in een beeldbepalend pand uit een wederopbouwperiode. Wat goed het dit pand (één over de laatste bewaard gebleven gebouwen aangaande architect Jo Kruger!

, in navolging over wat betreffende Desiderius Erasmus werden gezegd. Moge in 1883, wanneer het derde eeuwfeest betreffende 's mans geboorte zal geraken gevierd, dit besluit blijven, het te middelpunt van een in Latium's taal Delphi Batavorum genoemde plaats, een monument gaat verrijzen die de door Vondel als ‘wijs’ bezongen Delvenaar volkomen waardig moge zijn!

  waren toen alsnog ver te zoeken. Een ‘nieuwmaeren’, direct een latere couranten aanvankelijk heetten, werden ook over het algemeen mondeling aan­gebracht door reizende boden, schippers en overige ambulante mensen. Hun onbevangen, via een politiek niet beneveld oordeel, placht de feiten eenvoudiger en juister op te vatten en meer overeenkomstig hun ware toedracht mede te segmenten, dan thans door een ‘gedrukte’ boden aangaande dit nieuws vermag te geschieden, meteen men zich betreffende dat aangaande gisteren en heden slechts node vergenoegen kan.

Dat zo'n ernstig man, wie een deel van de opleiding over toekomstige predikanten was toevertrouwd, mits „speelman’ op meer informatie brui­loften en herbergen profane liedjes gezongen of aan bestaan blaas- ofwel snareninstrument wereldse tonen ont­lokt gaat hebben, kan ik ingewikkeld aannemen. Evenwel zou men daartegen mogen aanvoeren dat de Psalmen, om ze des te lekkerder in de herinnering te vestigen, met­vankelijk op deze plaats te lande op ‘waerlicke voysen’ werden gezongen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15